top of page

1.1. האחריות של האתר Tal roman הינו לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, למכירה, לשירות, לאספקה 

1.2. ביטול עסקה מצד Tal roman - הלקוחות יקבלו המוצר/השרות שרכשו ובמידה ולא – יקבלו את כספם חזרה פחות 5% עמלת סליקה

1.3 במידה והלקוח מעוניין לביטול העסקה של סדנת סופ"ש, עליו להודיע בכתב עד חודש לפני מועד תחילת הסדנה ויקבל זיכוי של 50% מדמי ההרשמה. בכל מקרה אחר הלקוח לא יקבל החזר חלקי או מלא.

 

1.4 במידה והלקוח מעוניין לביטול העסקה של סדנה תהליכית, עליו להודיע בכתב עד שבוע לפני מועד תחילת הסדנה ויקבל זיכוי "קרדיט" לסדנאות אחרות. בכל מקרה אחר הלקוח לא יקבל החזר חלקי או מלא.

.

1.5 במידה והלקוח מעוניין לביטול העסקה של סדנת יום , עליו להודיע בכתב עד שבוע לפני מועד תחילת הסדנה ויקבל זיכוי "קרדיט" לסדנאות אחרות. בכל מקרה אחר הלקוח לא יקבל החזר חלקי או מלא.

1.6 הגבלת פרטיות - כל משתתף בסדנה פרטיו ישמרו ולא יפורסמו באתר ובאף מדיה אחרת

bottom of page